function Wo_Ajax_Requests_File(){ return "https://yoo.social/requests.php" } function RunLiveAgora(channelName,DIV_ID,token) { var agoraAppId = '4de6acfb2f2a4fa4bead3b8183618716'; var token = token; var client = AgoraRTC.createClient({mode: 'live', codec: 'vp8'}); client.init(agoraAppId, function () { client.setClientRole('audience', function() { }, function(e) { }); let rand = Math.floor(Math.random() * 1000000); client.join(token, channelName, rand, function(uid) { }, function(err) { }); }, function (err) { }); client.on('stream-added', function (evt) { var stream = evt.stream; var streamId = stream.getId(); client.subscribe(stream, function (err) { }); }); client.on('stream-subscribed', function (evt) { var remoteStream = evt.stream; remoteStream.play(DIV_ID); $('#player_'+remoteStream.getId()).addClass('embed-responsive-item'); }); }

Tìm kiếm Bạn Bè ,kết nối Gia Đình và chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống

Xu hướng!

Người dùng đã tham gia

Naveen DR
UNGIST UNGISR
Erastus Damian
Ken
Bskys Adult Sex Toys
eshopshgr eshopsgr
VIPPH
Altuve Jose

Tải ứng dụng di động

Tải Messenger

Chào mừng trở lại!

Chào mừng!

HOẶC
Không có tài khoản? Đăng ký