function Wo_Ajax_Requests_File(){ return "https://yoo.social/requests.php" } function RunLiveAgora(channelName,DIV_ID,token) { var agoraAppId = '4de6acfb2f2a4fa4bead3b8183618716'; var token = token; var client = AgoraRTC.createClient({mode: 'live', codec: 'vp8'}); client.init(agoraAppId, function () { client.setClientRole('audience', function() { }, function(e) { }); let rand = Math.floor(Math.random() * 1000000); client.join(token, channelName, rand, function(uid) { }, function(err) { }); }, function (err) { }); client.on('stream-added', function (evt) { var stream = evt.stream; var streamId = stream.getId(); client.subscribe(stream, function (err) { }); }); client.on('stream-subscribed', function (evt) { var remoteStream = evt.stream; remoteStream.play(DIV_ID); $('#player_'+remoteStream.getId()).addClass('embed-responsive-item'); }); }

Tìm kiếm Bạn Bè ,kết nối Gia Đình và chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống

Xu hướng!

Người dùng đã tham gia

Emily phristen
Nguyễn Văn Khánh
roskyi Joepet
Ship4u
harry brook
Parul Sharma
Joy Organics CBD Gummies
Định Cư Malta Cyvina

Tải ứng dụng di động

Tải Messenger

Chào mừng trở lại!

Chào mừng!

HOẶC
Không có tài khoản? Đăng ký